6 thoughts on “Kỉ lục”

    1. Choáng quá, chắc tại thầy dán mấy bài ôn thi Đại học lên ấy mà. Chứ Toán kiểu đội tuyển ít người quan tâm lắm.

      P.S. Làm nhanh cái Dirichlet đi nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s