3 thoughts on “Tích ngoài của hai vectơ”

  1. Cái này là tích ngoài chứ, hồi xưa anh cụng viết 1 bài về tích có hướng trong $\mathbb R^3$ đấy 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s