Cỡ giầy của Việt Nam và mối liên hệ của nó với cỡ giầy UK,US và Japan,…


Chào các anh em,

Dạo này mỗ đang săn đôi ĐỐC, may mắn có đứa cháu đang học ở bên Tây nên vấn đề chỉ là chọn size (cỡ) thôi. Hì hục cuối cùng cũng tìm ra cái bảng sau. 😀

Continue reading “Cỡ giầy của Việt Nam và mối liên hệ của nó với cỡ giầy UK,US và Japan,…”