1 thought on “Đề luyện thi Đại học số 1 năm 2011”

  1. Các anh cho em hỏi con phương trình lượng giác giải thế nào ấy nhỉ? Biến đổi hoài không ra. 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s