Kiểm tra chất lượng môn Toán chuyên khóa 2010-2013, trường THPT chuyên Hạ Long


Danh sách đội tuyển sẽ được post trong topic này. 🙂 Dưới đây là đề thi.

Continue reading “Kiểm tra chất lượng môn Toán chuyên khóa 2010-2013, trường THPT chuyên Hạ Long”