4 thoughts on “Đề thi thử Đại học lần 1, năm 2011, môn Toán, trường THPT chuyên Hạ Long”

  1. thầy ơi bọn em học tích phân rồi sao thầy không cho tích phân ấy.bây giờ đề ra liệu có vào phần tích giới hạn nữa không ạ?? mấy năm gần đây e không thấy có phần tích giới hạn nên e định bỏ qua? theo thầy có nên bỏ không ạ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s