Câu lạc bộ Toán học


Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn.

Nội dung:

Bài giảng của các nhà toán học, các thầy cô giáo có kinh nghiệm về một số chuyên đề toán sơ cấp và mối liên hệ của chúng với toán cao cấp; Bài tập kiểm tra cho học sinh;

Chữa và phân tích bài kiểm tra;

Thảo luận về các vấn đề của toán và các đề tài liên quan.

Link http://vie.math.ac.vn/~phung/MathCLB/ (Trong này có chứa các bài giảng dạng pdf file)

—-

10T@: Tháng 2 này sẽ có bài giảng của thầy Hà về tính điều hòa. Đứa nào đi thì đăng ký với thầy nhá. Tự lo tiền đi, tiền nghỉ, riêng tiền ăn thì thầy tài trợ. 😀

4 thoughts on “Câu lạc bộ Toán học”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s