3 thoughts on “Lũ”

  1. Em nhỏ trong ảnh đáng thương quá!
    Ở ngoài này, có quá ít học sinh cảm nhận được nỗi đau mà các bạn miền Trung đang phải gánh chịu…
    Tôi vẫn nhớ, đề thi HSG Quốc gia năm ngoái, môn Văn, câu nghị luận xã hội nói về sự vô cảm…

  2. Đây chỉ là một trong hàng ngàn em nhỏ phải chịu thiệt hại do thiên tai gây ra, thật khổ thân em nhỏ, lâu ko vào blog thầy, thấy cái em ảnh này cảm động quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s