Test 3


Bài 1. (2 điểm)

a) Cho A(-1;1),B(2;5),C(4;3). Tìm toạ độ điểm D sao cho \overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}.

b) Cho A(2;5),B(1;1),C(3;3). Tìm toạ độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. Tìm toạ độ tâm của hình bình hành.

Bài 2. (3 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác và B_1 là điểm đối xứng của B qua G. Hãy biểu diễn các véc tơ sau theo \overrightarrow{AB}\overrightarrow{AC}:

a) \overrightarrow{CB_1};

b) \overrightarrow{AB_1};

c) \overrightarrow{MB_1}, với M là trung điểm của BC.

Bài 3. (3 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của ABN là một điểm trên cạnh AC sao cho NC=2NA. Xác định các điểm KD sao cho

a) 3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}-12\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{0};

b) 3\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}-12\overrightarrow{KD}=\overrightarrow{0}.

Bài 4. (2 điểm)

Phát biểu và chứng minh định lý Carnot về đồng quy.

5 thoughts on “Test 3”

  1. đề này dài quá ạ, em không kịp làm bài 4. cuối giờ vội quá nên cứ tưởng N là trung điểm của AC.hic.
    mà thầy ơi từ thứ 5 hình mình học gì ạ?

  2. hic. chắc em không biết phân bố thời gian hợp lí. em cũng chưa rõ trình bày như nào là chuẩn nên chắc làm hơi bị phí thời gian.

    1. Chắc em không hiểu gì về véc tơ? Em cần xem lại SGK đi. Một lời giải chỉ có hai loại: SAI và ĐÚNG. Nếu không biết thế nào là SAI thì em nên ôn lại SGK lớp 10, làm lại các bài tập SGK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s