5 thoughts on “Bài tập về số nguyên tố và Định lý cơ bản”

  1. Thưa thầy đề bài 3b dịch thế nào ạ?
    “[Prove that] Each integer of the form 3n+2 has a prime factor of this form”

  2. bài 16b: Every integer n > 1 is the product of a square-free integer and a perfect square có phải dịch là: ” Mỗi số nguyên dương lớn hơn 1 là tích của 1 số square-free và 1 số chính phương ” phải ko ạ.? Nếu vậy thì số 4, biểu diễn như nào ạ? Tiện thể cho em hỏi thuật ngữ ” square-free ” và ” square-full ” dịch ra tiếng Việt là gì ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s