Kiểm tra Đại số lớp 10 C_1


Đề thi gồm có 5 bài. Thời gian làm bài là 45 phút. Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Bài 1.

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lí sau:

a) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng với nhau;

b) Nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình thang cân;

c) Nếu tam giác ABC cân tại A thì đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A vuông góc với BC.

Bài 2.

Cho các số thực dương a_1,a_2,\cdots, a_n (n>1)atrung bình nhân của chúng, a=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}. Chứng minh bằng phản chứng rằng: Trong các số a_1,a_2,\cdots, a_n có ít nhất một số không bé hơn a.

Bài 3.

Chứng minh rằng (A-B)-C=(A-C)-(B-C), ở đây A=\{1,2,3,4,5,6\}, B=\{2,4,7,8,9\}C=\{1,3,8,9,13,14\}.

Bài 4.

Cho A=(-\infty;3),B=[4;+\infty)C=[-3;5). Tìm C\cap (A\cup B).

Bài 5.

Chứng tỏ rằng hai mệnh đề sau là các mệnh đề sai:

a) Với mọi tập A,B,C, ta có (A-B)\cup (B-C)=A-C;

b) Với mọi tập A,B,C, ta có A-(B-C)=(A-B)-C.

10 thoughts on “Kiểm tra Đại số lớp 10 C_1”

 1. Thầy ơi bài 3 chỉ cần liệt kê phần tử, chúng mà giống nhau thiìkết luận là 2 tập hợp bằng nhau ạ?
  Bài 4 thì chắc chỉ phải chỉ ra tập đấy nó là bao nhiêu thôi ạ: \left[ { - 3,3} \right) \vee \left( {4,5} \right) , có phải giải thích gì nữa không ạ?

  1. Thầy vừa chấm xong! Đối với các bạn C1 thì chỉ cần viết ra kết quả, có biểu diễn trên trục thì tốt! Đề dễ quá, có ít nhất 5 điểm 10 thì phải? 😦

   1. “Đối với các bạn C1 thì chỉ cần viết ra kết quả, có biểu diễn trên trục thì tốt!”
    Nghĩa là sao hả thầy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s