Trường mới


Mấy ảnh này do bạn Hùng lớp 12 T chụp vào dịp khai giảng vừa qua. Cảm ơn bạn Hùng.

1-Cổng trường

2-Ảnh lớp Toán mới. Hai ông L. và M.  ngồi như ông cụ ấy nhỉ? 😛 Ông T. ngồi thế là ổn. 😛

3-Chuẩn bị bóc

4-Bóc

5-Một góc

6-Có vẻ là bước vội?

7-Ảnh cuối

15 thoughts on “Trường mới”

    1. 😦 Sao thầy quên nhanh thế? em học sau chị Huyền, chị Dương 1 khóa. Cùng lớp với Đạt béo, Hiệp, Quang, Luân,… 😦

    1. Thầy chỉ được cái nhớ học sinh nữ thôi, mà dạy đội tuyển có mấy buổi, trong khi học sinh lớp thầy, thầy chủ nhiệm 3 năm mà thầy không nhớ.

    2. Quyên mất, hồi đó thầy chỉ dạy Toán thôi nhỉ, cô Phụng, cô Hòa mới chủ nhiệm, mà Thầy cũng chỉ dạy có 2 năm… Dù sao cũng là “sản phẩm đầu tay của thầy”, thầy nhớ các em một chút!

  1. Ơhơ. Đọc cmt buồn cười hầy. Bibivang là bạn nào đấy, hình như cùng lớp nhể? Hihi. Mà lớp e ko có Thảo đâu thầy. Thầy lại nhầm lớp rùi

  2. Đọc kỹ ra… hình như bibivang là cô Thảo trường mình thì phải. Chết chết. E xin lỗi cô. Ơ, e tưởng cô Thảo hơn tuổi thầy Tuân chứ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s