3 thoughts on “Counting, by Koh Khee Meng and Tay Eng Guan”

 1. Thầy ơi thầy cho em hỏi bài 1.4. Đếm thì đếm được nhưng mình trình bày thế nào ạ?
  Chủ yếu là em định hỏi bài 1.5 (6) Theo em thì chắc cũng gọi S_n là tập hợp các tam giác có trong hình.
  S_1 là tập hợp các tam giác tạo bởi 1 tam giác nhỏ
  S_2 là tập hợp các tam giác tạo bởi 4 tam giác nhỏ
  S_3 là tập hợp các tam giác tạo bởi 9 tam giác nhỏ
  S_4 là tập hợp các tam giác tạo bởi 16 tam giác nhỏ
  Rồi mình đi đếm các |S_1|, |S_2|, |S_3|, |S_4|, do chúng là phân hoạch của S_n nên ta tính dược số tam giác.
  Nhưng mà cái chính ở đây là mình trình bày thế nào ạ? Chẳng nhẽ mình đếm các trường hợp bằng tay ạ. Thầy trình bày mẫu cho em bài 1.5 mới ạ!
  Em cảm ơn thầy ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s