Lý thuyết số 07/09/2010


Các em học sinh lớp Toán download về và làm nhé! Có 3 file tất cả.

File đầu là một bài viết ngắn về lịch sử Lý thuyết số, nếu các em có thể dịch được đoạn này thì tốt, phía cuối có một vài bài tập hay mà các em phải giải. File thứ hai là bài tập về phép chia trong tập các số nguyên. File cuối cùng là bài tập về ước chung lớn nhất. Những bài tập này không khó nhưng rất cơ bản.

16 thoughts on “Lý thuyết số 07/09/2010”

  1. Mình thấy quyển “Elementary Number Theory in Nine Chapters_James J. Tattersall” cũng hay, có phần lịch sử, giống như quyển “Abstract Algebra by David S. Dummit and Richard M. Foote”. Gửi Sharing share cho học sinh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s