Đề thi vào lớp Kĩ sư tài năng và lớp Chất lượng cao, Đại học Bách khoa Hà Nội


Thầy tìm được mấy đề này, lớp mình đứa nào sau này thi BK thì lấy về mà xem.

1-Đề Toán từ  năm 1999 đến 2007

Download

2-Đề Lý từ năm 2004 đến 2008

Download

One thought on “Đề thi vào lớp Kĩ sư tài năng và lớp Chất lượng cao, Đại học Bách khoa Hà Nội”

Leave a Reply to Châu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s