Đề thi vào lớp Kĩ sư tài năng và lớp Chất lượng cao, Đại học Bách khoa Hà Nội


Thầy tìm được mấy đề này, lớp mình đứa nào sau này thi BK thì lấy về mà xem.

1-Đề Toán từ  năm 1999 đến 2007

Download

2-Đề Lý từ năm 2004 đến 2008

Download