3 thoughts on “Bài giảng Bất đẳng thức của Hojoo Lee”

  1. Từ điển hiện tại bạn lớp trưởng 😀 đang đi chụp cho lớp. Các bạn có nhu cầu sớm hơn có thể tải quyển từ điển của mình tại đây
    http://www.vuontoan.org/showthread.php?p=21821#post21821
    Hiện tại thì nó là file word với file pdf. File word sẽ tiện dụng trong việc tra cứu hơn. Nhưng theo mình nên làm 1 từ điển Toán học có dạng .dic nghĩa là có thể dùng phần mềm LacViet để đọc được. Như thế nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều trong việc tra cứu để hcọ tập. Nhưng nó có đến tận 17 000 từ nên mình không thể nào mà làm được. nếu ai rảnh hoặc có lòng hảo tâm thì cùng với mình biên dịch quyển từ điển để có thể đọc được bằng LacViet. Cảm ơn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s