6 thoughts on “ShaMO 21/07/2010”

  1. Thầy dạo này rất bận Tuấn ạ. Thầy nhắc lại em rằng em phải tìm đúng chỗ mà đăng bài này của em. Bài của em sẽ cho vào mục https://trungtuan.wordpress.com/faq/ là hợp lý nhất. Nếu em tái phạm thì thầy buộc phải xoá comment của em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s