2 thoughts on “Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp; Năm 2010; Môn Toán chung”

  1. Thầy ơi, em không tải về được bài này, nó cứ báo lỗi không tìm thấy thôi. Thầy xem lại dùm thầy nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s