Đề thi chọn vào lớp 10 PTNK DHQG Tp Hồ Chí Minh, môn Toán chuyên, năm 2010


Cảm ơn các anh Dũng và anh Vũ đã chia sẻ tài liệu này. Các em học sinh đang ôn thi vào lớp 10 có thể tham khảo đáp án dưới đây. Nó cũng không khác gì mấy lời giải mà thầy trò ta đã làm. 😀

Đề bài

Lời giải 1

Lời giải 2

2 thoughts on “Đề thi chọn vào lớp 10 PTNK DHQG Tp Hồ Chí Minh, môn Toán chuyên, năm 2010”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s