Đề thi thử Đại học môn Toán; THPT chuyên Hạ Long; lần 3; năm 2010; khối A,B và D


Kiếm mãi mới được mấy cái đề này đấy các pro ạ! 😛  Lần này có cả đáp án đính kèm luôn, nhưng các bạn học sinh nên tự làm trước khi xem lời giải.

Khối A

Khối B

Khối D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s