Về ShaMO


Tôi lập ra mục này để vào các ngày 07 và 21 hàng tháng sẽ post một đề toán nâng cao. Các bạn học sinh có thể xem như đề luyện của mình. Hầu hết các bài toán tôi post là không mới nhưng tôi hy vọng sẽ được biết các lời giải mới. ShaMO là sự viết gọn của Sha Mathematical Olympiad.

4 thoughts on “Về ShaMO”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s