Về ShaMO


Tôi lập ra mục này để vào các ngày 07 và 21 hàng tháng sẽ post một đề toán nâng cao. Các bạn học sinh có thể xem như đề luyện của mình. Hầu hết các bài toán tôi post là không mới nhưng tôi hy vọng sẽ được biết các lời giải mới. ShaMO là sự viết gọn của Sha Mathematical Olympiad.