Vào Windows khi mất password


Hôm nay tưởng cài xong em KIS2010, quét vi rút rồi đi ngủ sớm, ai dè vừa hì hục cài xong sau khi khởi động lại nó hiện lên cái bảng đăng nhập. Rõ ràng máy mình dùng riêng nên không đặt pass bao giờ, thế là đành ngồi mốc bên ngoài. 😛 Nhưng Sha không chịu thua, có máy bàn ông em mình để cạnh, mở máy, Google phát ra ngay cách hoá giải đòn này.

Vâng, đây là cách vào Win khi bạn mất pass 😀

1.Tắt và khởi động máy

2. Nhấn F8

3.Vào Safe mode

4.Start >Control panel > User Acounts > chọn cái nào quên pass> remove password

5.Restart.

P.S. 5 ngày nữa chung kết CL rồi. 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s