Đề thi thử Đại học môn Toán các khối A và D, lần 3, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, năm 2010


Đề thi thử Đại học lần 3 của THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Khối A

Khối D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s