3 thoughts on “Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của khối THPT chuyên Đại học KHTN HN, từ năm 1989 đến năm 2005”

  1. Thầy ơi! Mấy đề của thầy e muốn xem nhưng down về thì máy nhà e không đọc được thầy ak. Phải làm thế nào hả thầy?

  2. Em phải dùng Adobe hay Foxit để đọc file đuôi pdf. Vào Google và tìm với từ “Đọc file pdf” nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s