Abstract Algebra by David S. Dummit and Richard M. Foote


Chào các bạn,

Một số bạn đang tìm sách học và giảng dạy Đại số ở bậc Đại học hay Sau đại học. Cá nhân tớ thấy cuốn “Abstract Algebra by David S. Dummit and Richard M. Foote” là tốt. Trong sách rất nhiều bài tập và trước mỗi khái niệm các tác giả đều cố gắng nêu khởi nguồn, động cơ của nó. Khuyết điểm duy nhất của cuốn sách là nó quá mỏng (mặc dù gần 1000 trang) để viết về nhiều vấn đề như thế.

Đây là link tải, anh em khi giải bài tập mà gặp khó khăn thì post vào topic này trao đổi nhé!

4 thoughts on “Abstract Algebra by David S. Dummit and Richard M. Foote”

  1. Quyển này có vẻ tốt cho beginners đấy chứ nhỉ.
    Group thì có quyển của Rotman đọc cũng có vẻ được. Ngoài ra sách của Bourbaki cũng không nên bỏ qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s