Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2010


1. Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12, THPT chuyên Hùng Vương,Phú Thọ

2. Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12, THPT chuyên,ĐHKHTN-ĐHQGHN

3. Vũ Đình Long, lớp 11, THPT chuyên,ĐHKHTN-ĐHQGHN

4. Trần Thái Hưng, lớp 11,TH Thực hành ĐHSP TP Hồ Chí Minh

5. Phạm Việt Cường, lớp 12 Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
6. Nguyễn Kiều Hiếu, lớp 12 Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Đề thi tôi đã post ở đây https://trungtuan.wordpress.com/2010/04/18/topic-43/

3 thoughts on “Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2010”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s