4 thoughts on “Định lý Poncelet”

  1. Chắc là dính dáng đến môn hình học xạ ảnh chứ gì anh ? Các bác bên SP hình như phải học cái này :D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s