5 thoughts on “O là tâm của đường tròn (MPN)”

  1. Bốn đường trung trực của các đoạn PA,PB,PC,PD tạo thành một hình bình hành với O_1O_2 là một đường chéo. Như vậy ta chỉ cần chứng minh là trung trực của PM(và PN) cách đều các cạnh của hình bình hành này là xong, hay trung điểm của PM cũng là trung điểm của đoạn với hai đầu là các trung điểm của PA và PC.

  2. Tâm à, lời giải như bạn ấy nói là tương đối cụ thể rồi. Em chịu khó nháp một chút đi nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s