Các bài giảng về giải tích p-adic và các áp dụng tại ICTP


Đây là các bài giảng về giải tích p-adic tại ICTP năm 2009, bạn cần bài của ai thì nhấp chuột vào tên người đó.

Berkovich, Panchishkin, Strauch, Hà Huy Khoái, Cherry, Baldassarri, Kochubei, Gubler, Cherry . Chú ý là ông Cherry có hai bài trong danh sách này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s