Bài toán số 6 trong IMO 2009


Bài toán này chắc những ai quan tâm đến IMO đều biết là nó rất khó. Đây là vài cái link hay mà tôi tìm được, những ai muốn đọc có thể tham khảo.

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Đây là bản pdf mà tôi đã gom lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s