Quán thời gian


Thơ: Trương Nam Hương

Nhạc: Phú Quang

Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhó ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may…để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em…

Link Download: http://ifile.it/lge7w1q

Bài này Lỗ được anh Minh giới thiệu. Cảm ơn anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s