André Weil[Phần 7]


Weil có thể làm việc bây giờ dưới điều kiện thuận lợi , đã đạt đỉnh cao của anh ấy, đã công bố và trao đổi rộng rãi. Quen với việc là người đứng đầu từ khi còn nhỏ, khi nhìn vào sự phát triển sớm và tài năng đặc biệt của anh ấy, anh ấy là một thuyền trưởng, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiều người. Nói một cách chính xác, xung quanh anh ấy không phải lúc nào cũng có bạn ý hợp tâm đầu, nhìn vào sự sắc bén của anh ấy, hóm hỉnh châm biếm (mặc dù anh ấy không bao giờ trả lời các câu hỏi với thái độ này), tính nóng nảy đặc trưng, và sự hiểu biết khủng khiếp, nhưng nó có sức thu hút rất lớn, vì anh ấy luôn luôn sẵn sang , ngay cả háo hức, thảo luận Toán học và rộng lượng với sự sâu sắc của anh ấy.

Các kết quả của anh ấy là một sự kết hợp khác thường của các kết quả cơ bản, để đảm bảo cơ sở vững chắc cho một lĩnh vực, thường cộng tác tại biên của các lĩnh vực, giải các bài toán cũ và mới, và khai phá các lĩnh vực chưa được biết tới, ở dạng các vấn đề hay giả thuyết, định hướng bởi một trực giác hình thức không thể sai được vỡi những định hướng đó người ta sẽ tiến về phía trước.

Nguyễn Trung Tuân dịch từ “André Weil” by A. Borel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s