André Weil[Phần 5]


Trở lại Pháp, sau một thời gian anh ấy đã nhận một vị trí ở đại học Strasbourg(1933-39), ở đây anh ấy đã gặp lại người bạn cũ của mình, Henri Cartan, con của Élie Cartan. Nhiệm vụ của họ là dạy các phép tính vi phân và tích phân, với môn này thì sách giáo khoa quen biết tại Pháp là Traité d’Analyse của E. Goursat. Họ đã thấy rằng nó tương đối không tốt lắm. Cartan đã trao đổi với Weil với những câu hỏi làm thế nào để dạy mục đó hay điểm nào đó phải như thế nào mới chính xác, bởi vậy, để thực hiện những điều này, Weil đã gợi ý rằng họ nên viết một cuốn  Traité d’Analyse mới. Ý tưởng này đã được thảo luận với một ít những nhà Toán học có cùng quan điểm với họ, hầu hết họ đến từ ENS, họ đã sớm đồng ý tham gia. Điều này đã sinh ra nhóm Nicolas Bourbaki, một bút danh của một nhóm các nhà Toán học Pháp. Kế hoạch lúc đầu đã sớm phát triển thành một kế hoạch tham vọng hơn nhiều, cụ thể là, cũng cấp toàn bộ cơ sở cho Toán học. Điều này dẫn tới sự công bố khổng lồ(không chỉ Traité Analyse) từ năm 1939. Để đạt được mục đích này, Bourbaki đã chấp nhận trình bày tổng quát và trừu tượng nhất, và cũng sử dụng rất sắc sảo một phong cách trình bày rất nghiêm ngặt, mâu thuẫn với thẩm mỹ thông thường, nhưng tại những thời điểm mơ hồ, đó là phong cách thời thượng tại Pháp. Điều này, cùng với độ dốc tự nhiên với trò đùa thực tế và tính kiêu căng đã làm cho Bourbaki không được cộng đồng Toán học yêu thích, và công việc của anh ấy đã tương đối gây tranh cãi trong những năm đầu. Tuy nhiên từ những năm 40 sau đó, đã có một “vụ nổ Pháp”, một dòng thác những kết quả của một số thành viên hoặc những người có quan hệ Toán học với Bourbaki. Mặc dù các tài năng thiên phú đương nhiên chiếm một vai trò rất quan trọng, hình mẫu và tiếp cận đến Toán học,  đã đầy đủ để nhận xét chung đơn giản rằng phương pháp luận Bourbaki là một tượng đài không thể phủ nhận, một sự giúp đỡ tuyệt vời, và tiếng nói Bourbaki đã ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thành công này không chỉ thuộc về Weil. Nó là một thành quả chung, mà trong đó các thành viên khác chiếm một vai trò quan trọng, thực ra là cốt yếu, nhưng có sự đồng tình chung rằng trong nhóm suốt thời kỳ 12 năm đầu tiên, cho đến khi anh ấy buộc phải nghỉ việc ở tuổi 50, Weil là thuyền trưởng, bộ óc của chương trình, là người duy nhất đủ thông thạo về Toán học để vạch ra chương trình của Bourbaki.

————–

Nguyễn Trung Tuân dịch từ  “André Weil” by A. Borel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s