André Weil[Phần 4]


Rất sớm sau đó, có thể cảm hứng bởi J. Hadamard, người có những hiểu biết rất rộng và đã tổ chức các seminar chỉ ở Pháp dành cho các phát triển hiện thời của Toán học, André Weil đã cố gắng thu được cái nhìn toàn cục đối với Toán học. Một nhà Toán học Thuỵ Sỹ cùng thời, G. deRham. Người đã có thời gian nghiên cứu ở Paris trong 20 năm sau, đã nói với tôi rằng Weil đã quyết định đọc tất cả các bài báo mới khi chúng được đăng, không cần thiết hiểu chi tiết chúng, nhưng ít nhất nắm được các ý tưởng cơ bản. Tuy nhiên ngay lập tức anh ấy thấy rằng kế hoạch này là một tham vọng quá đáng và huỷ bỏ nó, nhưng sự quan tâm đến Toán học như một thể thống nhất vẫn còn trong anh ấy.

André Weil đã không nhận được một vị trí vừa ý ở Pháp, bởi vậy khi giáo sư tiếng Phạn của anh ấy(Synvain Lévi, tại Collège de France) hỏi xem anh ấy có thích dạy văn hoá Pháp tại một trường đại học của Ấn Độ hay không, anh ấy đã hăng hái nhận lời. Không may là vị trí đó đã không còn, nhưng anh ấy xin thay bằng giảng dạy Toán tại đại học Aligarh, anh ấy đã ở lại đây hai năm (1930-32). Anh ấy thường tạo cơ hội để mình đắm chìm vào tất cả những nét độc đáo của Ấn Độ: Giáo dục, tôn giáo, văn học, con người, lịch sử, phong cảnh, địa chất, và hơn nữa, đi du lịch khắp mọi nơi, thường dưới những điều kiện nguyên thuỷ. Trong văn học, tác phẩm Bhagavad-Gita, anh ấy đã đọc như một sinh viên, nó có mặt như một người bạn đồng hành trong cuộc sống của anh ấy, là một điểm tựa khi anh ấy đưa ra một vài quyết định.

Nguyễn Trung Tuân dịch từ “André Weil” by A. Borel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s