André Weil[Phần 1]


Nhà Toán học André Weil đã mất tại Princeton ở tuổi 92, sau sự  suy sụp dần của thể chất, nhưng không phải trí tuệ. Trong tháng 1 năm 1999, một hội thảo về công việc của ông và ảnh hưởng của nó đã được tổ chức tại Viện nghiên cứu cao cấp, áp phích ở đó đã mô tả chính xác về anh ấy như  sau:

weil_ias

Một con người với sức mạnh trí tuệ khủng khiếp,  thể hiện qua cái nhìn toàn cục và hiểu biết về Toán học, về lịch sử  của nó và niềm tin tuyệt đối vào sự  thông nhất của nó, André Weil có ảnh hưởng lớn đến các giáo trình Toán học qua các công trình sâu và rộng của anh ấy, sự  ủng hộ và cộng tác hàng đầu của anh ấy với  công việc của   N. Bourbaki,  những sách giao khoa cơ sở được trình bày một cách công phu.

——————————————————————————–

Nguyễn Trung Tuân dịch từ  “André Weil” by A. Borel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s