3 thoughts on “Bài giảng Phương trình hàm của Marko Radovanovíc”

  1. Bọn em học 11T rồi mà thầy. 😀

    Thầy ơi, quyển Function Equation And How To Solve Them với quyển này thì quyển nào hay hơn ạ ?
    Chắc là quyển Function Equation And How To Solve Them hay hơn, nhưng thầy nghĩ bọn em có nên đọc đến quyển đấy chưa ạ ?

  2. Mình nghĩ là các cậu không nên đọc cuốn đó, để thi thì nên tìm cuốn của Nguyễn Trọng Tuấn, sau đó tham khảo thêm cuốn của Nguyễn Văn Mậu.

    Chỉ tiếc là cuốn của Nguyễn Trọng Tuấn số trang nhiều quá, một trong các lý do là có quá nhiều bài trùng lặp ý tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s