Giải thích ”Hai cái giếng”


Tiếp bài  tên là ”Hai cái giếng” đã đăng ở đây https://trungtuan.wordpress.com/2009/07/07/hai-cai-gi%e1%ba%bfng/ . Bài này cũng lượm từ  blog của anh Châu. Tên bài là ”Giải thích ”Hai cái giếng” “

Sư cụ Hồng Minh gửi cho ngu sĩ lời chú giải cho chuyện Hai cái giếng.  Mời các bạn cùng đọc.

Thực ra ở đây có hai chuyện trong một.

Một chuyện là những gì với mình tha thiết, thiêng liêng thì chỉ hiến dâng được một lần. Nếu người nhận không hiểu điều đó thì vô tình đánh mất một thời điểm tuyệt vời cuả người cho và của chính mình. Nếu người cho mà nhầm đối tác thì đó phải là điều cay đắng suốt đời.

Một chuyện là sống thế nào để sau bao nhiêu bụi bặm trần gian, ta còn xứng đáng để được người yêu thêm lần nữa. Những kẻ lạm dụng xung quanh là những kẻ không bao giờ xứng đáng được ai yêu lại.

Bạn Việt Lam là người lỡ hẹn với bản thân, và với mọi người.

Link gốc

http://thichhoctoan.wordpress.com/2009/07/05/gi%E1%BA%A3i-thich-hai-cai-gi%E1%BA%BFng/

2 thoughts on “Giải thích ”Hai cái giếng””

  1. Em lần đầu vào blog của Đại Ca Ngô Bảo Châu, em thấy rất thu hút, em sẽ thường xuyên đọc. Do GS nổi tiếng nên em mới biết tền GS đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s