Đề thi thử Đại học lần 2, THPT Chuyên Hạ Long, năm học 2012-2013, môn Toán, khối A và B


Đề này thầy Mai Xuân Huy ra. Cảm ơn thầy đã gửi đề và đáp án.

2013L2CHLA

2013L2CHLB

This entry was posted in Contests, High School Math, Quangninh, Resources. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s