Đề thi thử Đại học lần 2, THPT Chuyên Hạ Long, năm học 2012-2013, môn Toán, khối A và B


Đề này thầy Mai Xuân Huy ra. Cảm ơn thầy đã gửi đề và đáp án.

2013L2CHLA

2013L2CHLB

This entry was posted in High School Math. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s